Tumblelog by Soup.io
 • gainaxing
 • Najada
 • mikuo
 • amnet
 • kamlot
 • soba
 • sebner
 • mizuki-uke
 • werose
 • trickblogging
 • ichi
 • nikara
 • ameliabjorn
 • ciciak
 • tazzy
 • ikooo
 • AleXUnder
 • BunnyBoo
 • ravika
 • illusorium
 • TheYaiba
 • edogawa
 • elkmare
 • xfateslayzx
 • schizaa
 • pedosoup
 • shigeko
 • ShiroiYami
 • victarionvon
 • inochi
 • konik
 • LukasYork
 • krisstefur
 • Shibamaku
 • naruu
 • avaritia
 • 18alexa18
 • asmoraiden
 • orelh
 • noirfaerys
 • Ayaka
 • OX0000
 • breakfaster
 • ClockworkWonderland
 • Hyrule
 • unitedsoupsfashion
 • strus
 • sakkaku
 • lychnis
 • staszki
 • gumovsky
 • lefu
 • therottenmoth
 • chalielle
 • kahei
 • deFco247
 • Kyujuu
 • bethbathory
 • peculiar-cat
 • Miskaea
 • Mandingo957
 • natsuki
 • kayurafii
 • schlumpi
 • tw33tssy
 • worsthangoverever
 • Chihirog
 • chaotyczna
 • Species5618
 • maiyko
 • lornaa
 • Noiza
 • veryrude
 • nekoimoto
 • anonimowa
 • Rekrut-K
 • haftowanaksiezniczka
 • amarelopl
 • destati
 • rainboweyed
 • Shini
 • challder
 • suzannekhaleen
 • K-E-N-A-J
 • guyver
 • czterywiekipozniej
 • ruiko
 • SilentDeath
 • mighta
 • Exfeletes
 • kageyamas
 • AstralEmerald
 • romy0011
 • theworldofmei
 • octobriana
 • vixens
 • blaze
 • harinezumi
 • maison-interieur
 • veghtibor
 • momineko
 • ruiamferreira
 • ihuntyoursoul
 • Kaviah
 • Everybodydies
 • emotionsoptional
 • sadamu
 • misza
 • fogel
 • Kuumin
 • solomonxgrundy
 • SerasVic
 • The-Solitaire-Flamingo
 • cinnamondaddy
 • Booka
 • aldegar
 • suigetsu
 • matsuokagou
 • swmmp
 • ariziel
 • selectivf
 • tritix
 • arienaitsuno
 • artistic-ampora
 • ged
 • ervilha
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

0770 670b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagreywolf greywolf
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaananana ananana
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viagreywolf greywolf
8949 7ea1 500
the most realistic version
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viawilcza wilcza
9465 cdd6 500
Reposted fromgreensky greensky viawilcza wilcza
9414 87fd 500
Reposted fromknwk knwk
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viabanshe banshe
6500 852b
Reposted fromohshit ohshit viayoungie youngie
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
5512 ca0a 500
Reposted fromoll oll viamegustonanista megustonanista
2884 bb03 500
Reposted fromNekoii Nekoii viamegustonanista megustonanista
6132 88f4
Reposted fromtichga tichga viamegustonanista megustonanista
6909 e95b 500
4132 7253
Reposted fromkaiee kaiee viamegustonanista megustonanista
5873 1b7f
is this a classic already?
Reposted fromregcord regcord viamegustonanista megustonanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl