Tumblelog by Soup.io
 • darkers
 • pawelmim
 • khabarakh
 • depobru
 • kolegakolegi
 • psychedelix
 • verdantforce
 • whatelse
 • gainaxing
 • Najada
 • ervilha
 • ged
 • artistic-ampora
 • arienaitsuno
 • tritix
 • selectivf
 • ariziel
 • swmmp
 • matsuokagou
 • suigetsu
 • aldegar
 • Booka
 • cinnamondaddy
 • The-Solitaire-Flamingo
 • SerasVic
 • solomonxgrundy
 • Kuumin
 • fogel
 • misza
 • sadamu
 • emotionsoptional
 • Everybodydies
 • Kaviah
 • ihuntyoursoul
 • ruiamferreira
 • momineko
 • veghtibor
 • maison-interieur
 • harinezumi
 • blaze
 • vixens
 • octobriana
 • theworldofmei
 • romy0011
 • AstralEmerald
 • kageyamas
 • Exfeletes
 • mighta
 • SilentDeath
 • ruiko
 • czterywiekipozniej
 • guyver
 • K-E-N-A-J
 • suzannekhaleen
 • challder
 • Shini
 • rainboweyed
 • destati
 • amarelopl
 • Rekrut-K
 • anonimowa
 • nekoimoto
 • veryrude
 • Noiza
 • lornaa
 • maiyko
 • Species5618
 • chaotyczna
 • Chihirog
 • worsthangoverever
 • tw33tssy
 • schlumpi
 • kayurafii
 • natsuki
 • Mandingo957
 • Miskaea
 • peculiar-cat
 • bethbathory
 • Kyujuu
 • deFco247
 • kahei
 • chalielle
 • therottenmoth
 • lefu
 • gumovsky
 • staszki
 • lychnis
 • sakkaku
 • strus
 • unitedsoupsfashion
 • Hyrule
 • ClockworkWonderland
 • breakfaster
 • OX0000
 • Ayaka
 • noirfaerys
 • orelh
 • asmoraiden
 • 18alexa18
 • avaritia
 • naruu
 • Shibamaku
 • krisstefur
 • LukasYork
 • konik
 • inochi
 • victarionvon
 • ShiroiYami
 • shigeko
 • pedosoup
 • schizaa
 • xfateslayzx
 • elkmare
 • edogawa
 • TheYaiba
 • illusorium
 • ravika
 • BunnyBoo
 • AleXUnder
 • ikooo
 • tazzy
 • ciciak
 • ameliabjorn
 • nikara
 • ichi
 • trickblogging
 • werose
 • mizuki-uke
 • sebner
 • soba
 • kamlot
 • amnet
 • mikuo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2205 fa37 500
Reposted fromapatia apatia viapanpancerny panpancerny
Reposted frommanxx manxx viapanpancerny panpancerny
2482 137c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanpancerny panpancerny
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
1300 09b5 500
Reposted fromjpingus jpingus viapanpancerny panpancerny
1521 bc01 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapanpancerny panpancerny
7488 d431
Reposted fromtichga tichga viacrazydunky crazydunky
3499 6f95 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacrazydunky crazydunky
1332 40aa 500
Reposted fromsober sober viapanpancerny panpancerny
2553 fa07 500
1487 2a48 500
Reposted fromMtsen Mtsen viacrazydunky crazydunky
3168 f22e 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viacrazydunky crazydunky
Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan
Reposted fromCyamis Cyamis viaMagoryan Magoryan
Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan
Reposted fromzelbekon zelbekon viaedhell edhell
2651 a565
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viahormeza hormeza
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl